ΦΩΝΗΤΙΚΗ & ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ

Προκειμένου να κάνουμε πιο σαφή τη διαφορά μεταξύ Φωνητικής και Ορθοφωνίας, δημιουργήσαμε αυτή την ξεχωριστή σελίδα.

Η ανθρώπινη φωνή έχει τη δύναμη να «γοητεύει» όχι μόνο μέσα από το τραγούδι αλλά και μέσα από τον προφορικό λόγο. Η φωνή μέσω του λόγου είναι το ισχυρότερο όπλο  επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Για κάποιους μάλιστα, αποτελεί εργαλείο της δουλειάς τους.  [*]

Η «Ορθοφωνία» αποτελεί ένα μέρος της εκπαίδευσης στην «Φωνητική» τέχνη. Και οι δύο έχουν κοινά σημεία αναφοράς σε ότι αφορά την καθαρότητα της άρθρωσης, καθώς επίσης την ποιότητα και την στήριξη της φωνής. Όμως, η πρώτη έχει να κάνει με τον προφορικό λόγο, ενώ η δεύτερη με το μουσικό λόγο (δηλαδή, το τραγούδι). Πράγμα που σημαίνει πως η φωνητική εκπαίδευση είναι πιο σύνθετη, αφού αποσκοπεί στην διεύρυνση των φωνητικών δεξιοτήτων και των γνώσεων του εκπαιδευόμενου σε σχέση με τη μουσική.  (βλέπε: Μαθήματα)

Η σωστή άρθρωση, η πειθαρχία στον ρυθμό, η τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής, η χαλάρωση μυϊκών ομάδων του λαιμού, η σωστή εκμετάλλευση των ηχείων του κορμού και της κεφαλής οδηγούν στο να μπορεί κάποιος να τραγουδάει και να μιλάει καθαρά, ελεύθερα, ακούραστα, με φωνή ογκώδη, γεμάτη και της οποίας η έκτασή να ξεδιπλώνεται σε όλο το φυσικό της εύρος.

* [ Παρενθετικά, αναφέρουμε ότι εκφωνητές, παρουσιαστές, ομιλητές όλων των ειδών, όπως: δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, πολιτικοί, διευθυντικά στελέχη εταιρειών ή οργανισμών (executive directors & managers),  ομιλητές σεμιναρίων, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, παρουσιαστές εκπομπών και ειδήσεων, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, ακόμα και πωλητές εταιρειών κ.α., μπορούν να γοητεύσουν το ακροατήριό τους και να περάσουν με μεγαλύτερη ευκολία μηνύματα και απόψεις ή να πλασάρουν προϊόντα και υπηρεσίες, όταν ο λόγος τους είναι ευκρινής, ζεστός ή επιβλητικός και σωστά χρωματισμένος.

Όταν κάποιος διαθέτει σωστή άρθρωση και σωστό ρυθμό στο λόγο του, μαζί με μία φωνή με όγκο, δυναμική και σωστούς χρωματισμούς, τότε κερδίζει την προσοχή των άλλων και γίνεται γοητευτικός και αποτελεσματικότερος στον τρόπο επικοινωνίας του μαζί τους. ]